Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším dárcem nebo podporovatelem, svěřujete nám své osobní údaje. My, jako správce osobních údajů odpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Stránky jsou provozovány právnickou osobou: Běžím s Majklem, z.s., se sídlem: Kollárovo nám. 709/8, Olomouc, 772 00; IČ: 01346784, zastoupenou MUDr. Petrem Jemelíkem

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420604148498 nebo na e-mail: info@bezimsmajklem.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

·     budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného            zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

·      plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

·      umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů  a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

·     Dárcovství a informovanost – zasílání poděkování, informací o chystaných akcích

Vaše osobní údaje (e-mail)využíváme za účelem přímého zasílání informací o činnosti spolku Běžím s Majklem, o akcích, o využití vašich darů. Jste-li naším podporovatelem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od zahájení spolupráce.

Pokud nejste naším dárcem, zasíláme vám poděkování a informace o akcích jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 10 let od udělení.

Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí na každý zaslaném e-mailu odpovědět pouze "Odhlašuji se z odběru".

·         Fotografie a video záznamy z akcí

Na některých našich akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie z akcí používáme v propagačních materiálech, především na webu a sociálních sítích. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům máme přístup my (poskytovatelé) a naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@bezimsmajklem.cz.

·        Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

·     Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje       zpracováváme a proč.

·     Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a  změnu osobních údajů.

·     Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje,       domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl     námitku proti zpracování.

·         Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

·         Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

·     V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

·         Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

·         Odhlášení ze zasílání informací o činnosti spolku

E-maily s informacemi o našich aktivitách vám zasíláme, jste-li náš podporovatel na základě našeho oprávněného zájmu.

·         Pokud jím nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odpovědí "Odhlašuji se z odběru".

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.