Mobilní hospic Ondrášek

VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOPIS MH ONDRÁŠEK

obecně prospěšná společnost, poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí.

Naším posláním je umožnit pacientům s vážným onemocněním, u kterých již není nutná nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života.

 

 

 

    V dobročinné organizaci pracuji již osmým rokem a stále mě mile překvapuje jeden fakt a sice, že když se člověk dostane do úzkých, najdou se lidé, kteří přispěchají s pomocí. A právě toto se děje nám, pracovníkům Mobilního hospice Ondrášek, jež se staráme o umírající pacienty v jejich domovech. Každý den se snažíme jim ulevovat od bolestí a doprovázet je na poslední cestě životem. Potýkáme se každoročně s nedostatkem peněz na zakoupení léků, infúzí, obvazového materiálu, pohonných hmot, telefonních poplatků, na odměnu zaměstnancům hospice a mnohé další a další náklady nutné k tomu, aby hospic mohl dobře fungovat. Jsme závislí jen na sponzorských darech, proto vítáme každého, kdo se zapojí do hledání finančních zdrojů pro náš hospic.

     Před nedávnem jsem se seznámila s lékaři, kteří projevili zájem pomáhat nám s hledáním dárců. Vím o nich, že jsou to duchem i tělem sportovci a o nich je známo, že bojují za nejlepší výsledek. A nyní se rozhodli bojovat za nás a věřím, že i v tomto úsilí vyhrají. Prospěch z toho budou mít umírající pacienti a jejich rodiny. Ti, jež se cítí bezradní, ztrácející naději a jež si připadají osamoceni v tak těžkém období života. Děkuji jim za nás, i za všechny pacienty a jejich příbuzné, kteří budou v „Ondrášku“ hledat zdravotní pomoc, porozumění a útěchu, že si vedle svých náročných zaměstnání najdou čas ještě pomáhat neziskové společnosti. Předem děkuji také i dalším podobným dobrosrdečným lidem, kteří vyslyší výzvy lékařů a přidají se k jejich úsilí podporovat péči těžce nemocným pacientům v jejich domácím prostředí.

Jitka Varechová

ředitelka

_________________________________________________________________________________________________ 

 

    Sestřičky z Mobilního hospice Ondrášek s námi strávily jediný den a to ten Michalův poslední. Je to jeden z nejsilnějších okamžiků mého života a ten nejtěžší vůbec. Díky nim a jejich obrovské pomoci na ty poslední hodiny nevzpomínám pouze se smutkem, ale i s radostí, že mu mohlo být dopřáno klidného odchodu v kruhu těch nejbližších. Nebýt Ondrášku, nikdy bych tuto zkušenost nezískala a asi zbytek života litovala, že musel být a zemřít v nemocnici..

     Je to stále velmi čerstvé, ale snažíme se žít dál a právě akce jako běh a další, které se kolem dějí, mi dodávají sílu. Byl to úžasný člověk, jakých není mnoho a za svůj krátký život toho stihl tolik, co jiní neprožijí za dvakrát tak dlouhou dobu. Jak profesně tak lidsky. Není tady nejlepší táta na světě, ale my jdeme dál a koukáme obřadně skoro každý večer na oblohu, až vyjde první hvězda, kterou je pro nás oba s Matyášem on.

 

  

    Stále vzpomínám a upřímně děkuji děvčatům,

Zuzka Pětrošová

 

Kontakt

Běžím s Majklem, z.s.
Kollárovo nám. 709/8, Olomouc, 772 00
> Tel.: +420604148498
>

E-mail: info@bezimsmajklem.cz

číslo účtu: 257632708/0300
IČ: 01346784